Bài tập làm thêm liên quan đến doanh thu (511;515) và thu nhập khác (711) cũng như liên quan đến chi phí

Bài tập kế toán tài khoản 511 và 711 làm như thế nào? Tại một Công ty ABC sản xuất có MST 3600252847, địa chỉ 87 Võ Thị Sáu, Phường 6, Quận 3, TP. HCM chuyên bán 2 dòng sản phẩm Sony Vaio, kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân 1 lần cuối tháng:

Bài tập kế toán tài khoản 511 và 711 :

Số dư đầu kỳ 1/1/2015: trên một số tài khoản:

TK 1561 : 550.000.000
+ 10 cái Sony VAIO I, đơn giá 30.000.000 đồng/cái
+ 10 cái Sony VAIO II, đơn giá 25.000.000 đồng/cái

Trong kỳ tháng 1/2015 có các phát sinh như sau:

1, Ngày 02/01/2015 bán 5 cái Sony Vaio I cho công ty An An, đơn giá bán chưa thuế là: 40.000.000 đ/cái. Thuế GTGT 10% thu bằng tiền gửi ngân hàng ACB .
2, Ngày 03/01/2015 bán 8 cái Sony Vaio II cho công ty Thiên Tân, đơn giá bán là 32.000.000đ/cái. Thuế GTGT 10% khách hàng chưa thanh toán tiền.
3, Ngày 05/01/2015 Công ty mua 20 cái máy tính Sony Vaio II của công ty TNHH S. Đơn giá mua chưa thuế là 24.250.000đ/cái chưa trả tiền. Ngày 7/1/2015 thanh toán bằng chuyển khoản VCB. Do thanh toán trước hạn nên được hưởng chiết khấu thanh toán 1% trên trị giá mua chưa thuế.
4, Ngày 07/01/2015 Công ty Thiên Tân lập biên bản. Và xuất hóa đơn trả lại 2 cái Sony Vaio II bị lỗi kỹ thuật đã mua ở NV2 cho công ty ABC.

Yêu cầu về bài tập kế toán tài khoản 511 và 711 :
– Hãy cho biết bộ chứng từ trong từng trường hợp này để ghi sổ là gì?
– Hãy định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên tại ngày phát sinh nghiệp vụ
– Với những bút toán định khoản trên thì kế toán ghi vào những loại Sổ sách kế toán nào?
Giải bài tập kế toán tài khoản 511 và 711 :
Đơn giá xuất kho theo pp bình quân một lần cuối tháng
+Sony vaio II = 250.000.000+20*24.250.000=24.500.000 đ/cái
(10+20)

+Sony Vaio I = 30.000.000 (Vì không có phát sinh mua trong kỳ)

1, Bài tập kế toán tài khoản 511 và 711 : Ngày 02/01/2015 bán 5 cái Sony Vaio I cho công ty An An, đơn giá bán chưa thuế là : 40.000.000 đ/cái, thuế GTGT 10% thu bằng tiền gửi ngân hàng ACB .

– Bộ chứng từ được sắp xếp theo thứ tự sau: trong bài tập kế toán tài khoản 511 và 711.

+ Giấy báo có do kế toán lập (chứng từ ghi sổ)

+ Giấy báo có ngân hàng ACB (chứng từ gốc)
+ Phiếu xuất kho (chứng từ ghi sổ)
+ Hóa đơn tài chính (chứng từ gốc)
+ Hợp đồng mua bán (chứng từ gốc)
+ Biên bản giao hàng (chứng từ gốc)

 • Định khoản bài tập kế toán tài khoản 511 và 711 :
  Nghiệp vụ doanh thu
  Nợ TK 11211: 220.000.000
  Có TK 5111: 200.000.000 = ( 5*40.000.000)
  Có TK 33311: 20.000.000

Nghiệp vụ giá vốn bài tập kế toán tài khoản 511 và 711
Nợ TK 632 : 150.000.000 =5*30.000.000
Có TK 1561 (Sony Vaio I) 150.000.000
+ Ghi sổ kế toán: Ghi sổ nhật ký chung, ghi sổ kế toán các TK 11211; 5111; 33311; 632; 1561, ghi sổ chi tiết hàng hóa Sony Vaio I

2, bài tập kế toán tài khoản 511 và 711 :BNgày 03/01/2015 bán 8 cái Sony Vaio II cho công ty Thiên Tân. Đơn giá bán là 32.000.000đ/cái, thuế GTGT 10% khách hàng chưa thanh toán tiền.

+ Bài tập kế toán tài khoản 511 và 711 Bộ chứng từ được sắp xếp theo thứ tự sau:

 • Phiếu kế toán bán
 • Phiếu xuất kho (chứng từ ghi sổ)
 • Hóa đơn tài chính (chứng từ gốc)
 • Hợp đồng mua bán (chứng từ gốc)
 • Biên bản giao hàng (chứng từ gốc)

+ Định khoản bài tập kế toán tài khoản 511 và 711 :

Nghiệp vụ doanh thu
Nợ TK 131 (ThiênTân): 281.600.000
Có TK 5111: 256.000.000 = ( 8*32.000.000)
Có TK 33311: 25.600.000

Nghiệp vụ giá vốn
Nợ TK 632 : 196.000.000 =8*24.500.000
Có TK 1561 (Vaio I) 196.000.000

+ Ghi sổ kế toán: Ghi sổ nhật ký chung, ghi sổ kế toán các TK 11211; 5111; 33311; 632; 1561. Ghi sổ chi tiết hàng hóa Sony Vaio II

3, Bài tập kế toán tài khoản 511 và 711 : Ngày 05/01/2015 Công ty mua 20 cái máy tính Sony Vaio II của công ty TNHH S. Đơn giá mua chưa thuế là 24.250.000đ/cái chưa trả tiền. Ngày 7/1/2015 thanh toán bằng chuyển khoản VCB , do thanh toán trước hạn. Nên được hưởng chiết khấu thanh toán 1% trên trị giá mua chưa thuế.

+ Bộ chứng từ của từng nghiệp vụ như sau:
Nghiệp vụ 1 (Ngày 5/1/2015)
– Phiếu nhập kho (chứng từ ghi sổ)
– Hợp đồng mua bán (chứng từ gốc)
– Hóa đơn tài chính (chứng từ gốc)

Nghiệp vụ 2 (Ngày 7/1/2015)
+ Giấy báo nợ kế toán lập (chứng từ ghi sổ)

+ Ủy nhiệm chi ( có giấy tờ gốc )

+ Giấy nợ ngân hàng

+ Định khoản nghiệp vụ 1 ngày 5/1/2015
Nợ TK 1561 (Sony vaio II): 485.000.000 = ( 20*24.250.000)

Nợ TK 1331: 48.500.000
Có 331: 533.500.000

+ Định khoản nghiệp vụ 2 ngày 7/1/2015 (Thanh toán trước hạn, thanh toán ngày 7/1/2015)

Nợ 331: 533.500.000
Có 11212: 528.650.000
Có 515: 4.850.000
+ Ghi sổ kế toán: Ghi sổ nhật ký chung, ghi sổ kế toán các TK 1561; 1331; 11211, 515 ghi sổ chi tiết hàng hóa Sony Vaio II

4, Bài tập kế toán tài khoản 511 và 711 : Ngày 07/01/2015 Công ty Thiên Tân lập biên bản. Và xuất hóa đơn trả lại 2 cái Sony Vaio II bị lỗi kỹ thuật đã mua ở NV2 cho công ty ABC

 1. a) Bộ chứng từ được sắp xếp theo thứ tự sau:
  – Phiếu nhập kho (chứng từ ghi sổ) và Phiếu kế toán hàng trả lại (chứng từ ghi sổ)
  – Biên bản trả lại hàng (chứng từ gốc)
  – Hóa đơn trả hàng (chứng từ gốc)
 2. b) Định khoản bài tập kế toán tài khoản 511 và 711 :
  Nợ TK 5213: 64.000.000= 2*32.000.000
  Nợ TK 33311: 6.400.000 (10%*64.000.000)
  Có TK 131 ( Thiên Tân ) : 70.400.000

Nợ TK 1561 ( Sony Vaio II) : 49.000.000 = 2*24.500.000
Có TK 632: 49.000.000

+ Ghi sổ kế toán: Ghi sổ nhật ký chung, ghi sổ kế toán các TK 5213; 1331; 131; 632. Ghi sổ chi tiết hàng hóa Sony Vaio II, ghi sổ chi tiết phải thu khách hàng công ty Thiên Tân.

Như vậy, việc tính toán các số liệu doanh thu và những thu nhập khác của doanh nghiệp. Là rất quan trọng đòi hỏi mỗi kế toán cần phải có những hiểu biết nhất định. Về các nghiệp vụ tính toán như vậy. Những bài tập kế toán tài khoản 511 và 711 làm thêm như thế này. Sẽ giúp các bạn có những khảo nghiệm tính toán để làm quen với nghiệp vụ kế toán sau này mình sẽ làm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.